Dalmål

I och med att Ludvika ligger i Dalarna är det vanligt att befolkningen pratar dalmål. Dalmål är ett samlingsnamn för alla de olika dialekter som människor runt om i Dalarna talar. Det kan alltså förekomma skillnader i dalmål beroende på var du är. Men det finns vissa uttryck och ord som är vanligt förekommande i vissa orter. För att du inte ska komma till Ludvika och inte förstå dem så ska du här få en förklaring över dessa. 

Om du hör någon säga “venne” när du är i Dalarna så betyder det att de inte vet. “Venne” betyder alltså vet inte. Detta är ett ganska likt uttryck mot vad det betyder, men bara för det är det inte helt lätt att förstå. 

Svåra uttryck

“Butt” betyder skål eller burk, “assint” betyder inget och “kripp” betyder barn. Om du hör dessa så kan det vara svårt att förstå vad de innebär. Men med en ordlista så blir det i alla fall lite lättre. En ordlista på svåra uttrycka på dalmål kan du hitta på internet. Men för att göra det enkelt för dig så ska vi ge dig några fler förklaringar. 

“Omnäst värt” betyder genast eller nu på en gång – vilket kan vara ett bra uttryck att kunna eftersom livet ibland kan vara stressigt. Om du tycker att någonting är enastående eller fint så ska du säga “chaskligt” om du vill prata dalmål. Ser du en spindel är det “kuppjerk” du ska säga.